ACTIVITAT

Asesorament en matèria
d'Internacionalització 

Durant els 4 dies hi va haver dos punts d'assessorament per atendre les consultes en matèria d'internacionalització de totes les empreses del saló, liderats per ACCIÓ i ICEX.

ACCIÓ

És l'agència de la Generalitat de Catalunya per a la competitivitat de l'empresa catalana. Realitzem acompanyament a 1.831 projectes d'internacionalització i 4.161 projectes d'innovació a l'any. La nostra presència al Saló es va centrar en oferir assessorament a les empreses catalanes en el seu posible procès d'internacionalització i a les estrangeres en el seu procès de soft landing a Catalunya.

Activitat patrocinada per:

Accio + Generalitat de Catalunya  Catalonia & Trade Investment + Generalitat de Catalunya

ICEX Espanya Exportació i Inversions

És un ens públic empresarial que té com a missió promoure la internacionalització de les empreses espanyoles per a millorar la seva competitivitat, així com atraure inversions exteriors a Espanya. Ofereix els seus serveis a través de les seves oficines centrals, 31 Direccions Territorials i Provincials de Comerç a Espanya, 98 oficines Econòmiques i Comercials al món, la xarxa més gran a l'exterior, i 29 Centres de Negocis a l'estranger. Cada any, ICEX organitza unes 1.200 activitats de promoció a l'exterior i resol unes 90.000 consultes relaciones amb internacionalització.

Linkedin  www.icex.es

Activitat patrocinada per: