ACTIVITAT

Assessorament financer 

Servei ofert per experts de l'Institut Català de Finances (ICF) per analitzar les necessitats de finançament
de la seva empresa
.
Un servei exclusiu per a expositors i visitants que va incloure:
• Assessorament gratuït, estudi de les necessitats de finançament i anàlisi financer individualitzat.
• Finançament per a les operacions de compra-venda que es podien tancar durant el saló.
• Unes condicions de finançament adaptades a les necessitats del seu negoci.

Organitzat per: