L'EDICIÓ DEL CREIXEMENT

EDICIÓ 2017

El saló Piscina & Wellness Barcelona va presentar una edició renovada amb una visió internacional,
integral i complerta del sector de la Piscina i el Wellness:
construcció, tractament, complements, accessoris, gestió i serveis.

Plataformes del saló

INDUSTRIAL

*
Espai per el negoci
i el networking

CONEIXEMENT

*
Formació, jornades tècniques
i exposició de projectes

INNOVACIÓ

*
Novetats
i tendències del sector

NOVETAT! - EDICIÓ 2017

Trobada empresarial Llatinoamèrica – Europa

Hub de coneixement i oportunitats de negoci entre empreses i professionals de Llatinoamèrica i Europa.

Saber-ne més

Tots els agents del sector de
la piscina & wellness en un únic espai

El saló conta amb la colaboració d'ASOFAP.
Asociació Espanyola de Profesionals del Sector de Piscines.

¿EN QUÈ CONSISTIRÀ?

PISCINA & WELLNESS 2017

ZONA
EXPOSITIVA

14.000 m2 dedicats a la presentació de productes i solucions

WELLNESS
EXPERIENCE

Construcció d'un centre wellness real en ple funcionament

JORNADES

Coneixement sectorial a través de seminaris i conferències centrats en la piscina residencial, la piscina d'ús públic i el wellness.

INNOVATION
ZONE

Espai on es concentraran les principals novetats del sector

DEMO POOL

La Demo Pool és una nova zona del saló que dóna als expositors l'oportunitat de fer demostracions dels seus productes.

NOVETAT