Tancar
 • Tornar a la secció Notícies

  Entrevista David Cámara
  Director de la IV Trobada Empresarial Wellness Llatinoamèrica/Carib – Europa – Mig Orient

  A menys d’un mes de la inauguració de Piscina & Wellness Barcelona, parlem amb David Cámara, precursor del Canal Contract a Espanya i Llatinoamèrica-Carib i un dels majors experts del sector. La seva relació amb el saló es remunta ja a diverses edicions, posant la seva experiència al servei de la trobada empresarial Amèrica, Europa i Orient Mitjà. La trobada torna a ser una cita imprescindible en reunir coneixement, oferta i demanda dels mercats amb major potencial de creixement, amb convidats amb alt poder de decisió de compra, que explicaran als expositors quins són els seus principals projectes wellness, les seves necessitats i els reptes a futur.

  – Ens pot explicar en què consisteix la trobada i què aportarà als assistents, així com en quina mesura contribueix a enfortir els vincles entre països?

  En la trobada empresarial creem un espai de reunió transversal entre els diferents decisors, prescriptors i operadors del mercat wellness, on es genera una connexió per a dialogar, compartir coneixement, experiències, inspirar i generar noves vies de col·laboració i oportunitats de negoci.

  Però per sobre de tot, és un espai de diàleg empàtic per a conèixer les diferents realitats dels mercats i els diferents perfils empresarials que participen en aquest. Aquest diàleg ha d’ajudar a prendre perspectiva, des d’on puguem comentar sobre les claus, reptes i oportunitats que tenim per davant. Un lloc, en definitiva, que facilita l’acció empresarial.

  – Quins perfils internacionals participaran?

  Com en anys anteriors comptarem amb perfils que aborden diferents angles dels projectes wellness. Si parlem des de l’òptica hotelera, encara que no sols seran els projectes hotelers els que tindran presència en la trobada, participaran desenvolupadors hotelers, operadors hotelers, arquitectes, dissenyadors, consultors especialitzats, empreses especialitzades en solucions, etc. I també és important la visió que s’aporta des de l’òptica espanyola i europea, ja que participaran destacats decisors, arquitectes i dissenyadors de projectes wellness amb presència internacional.

  – Hi ha algun país o zona que hagi experimentat una evolució destacada des de l’última edició?

  El wellness és una tendència global que afortunadament està cada vegada més socialitzada en els projectes i, per tant, podem veure el seu desenvolupament i especialització en diferents mercats i segments, però és cert que els mercats de Llatinoamèrica Carib i Orient Mitjà són els que estan experimentant un major creixement i sofisticació, sobretot pel potencial de desenvolupament que continuen tenint, a més en segments de mercats molt centrats en el luxe i ultraluxe on es valora l’oferta i les solucions de les empreses europees vinculades al wellness.

  Wellness és innovació, disseny, sostenibilitat i en molts casos, també herència cultural.

  – Quins elements diferencials destacaria de la pròxima edició respecte a edicions anteriors?

  La trobada empresarial des dels seus inicis en 2015 es va conceptualitzar amb un enfocament diferent i singular, centrat en el valor empresarial, la qual cosa ens ha posicionat com un referent internacional en el seu segment.

  A nivell de mercats ampliem la trobada que estava centrada en la vinculació Llatinoamèrica-Europa a Orient Mitjà. És una evolució natural per la pròpia dinàmica de mercat i perquè hi ha un vincle entre regions que estan apostant pel desenvolupament hoteler vacacional relacionat amb el wellness, com és el Carib, Mediterrani i Golf Aràbic. Aquest vincle dels mercats a través del mar té un pòsit comú d’història, tradició, cultura, que és font d’inspiració per a molts projectes wellness i que a més fa incidència en un aspecte fonamental com és la sostenibilitat. No hi ha benestar sense sostenibilitat i viceversa. I en el mar s’inicia el cicle vital de l’aigua, element fonamental en el nostre desenvolupament i de la sostenibilitat.

  Una altra novetat és que s’amplia i aprofundeix respecte al que són els mercats de Llatinoamèrica/Carib i les seves grans destinacions turístiques on el wellness és element diferenciador.

  – Ens pot avançar algunes de les novetats?

  Es parlarà de projectes que seran referència internacional que encara estan en les seves fases inicials i que els coneixerem a través dels seus impulsors i creatius durant la trobada. Ells també venen per a conèixer innovacions, alternatives, etc. que necessiten per als seus projectes.

  – Podem parlar de tendències en els projectes que es presentaran en la trobada o per extensió, en el sector?

  Clarament hi ha tendències en el sector i l’habilitat és tenir la capacitat de liderar-les en els projectes de manera creativa, que al seu torn siguin font d’inspiració per al propi desenvolupament d’aquestes tendències i del sector en el seu conjunt. Això es veurà en la trobada de la mà dels professionals que ens acompanyen.

  – El mercat Llatinoamericà o el d’Orient tenen algunes particularitats a tenir en compte per a les empreses interessades a invertir en la zona?

  Per descomptat són mercats diferents, fins i tot dins de Llatinoamèrica/Carib hi ha moltes diferències i el mateix ocorre dins d’Orient Mitjà. És important tenir una visió global, regional i local que permeti entendre com funciona cada mercat, com des de l’òptica empresarial es pot aportar un valor diferencial, com es genera el correcte posicionament entre els principals decisors de cada mercat que s’estigui prioritzant i com s’aconsegueixen desenvolupar estratègies vinculants que ajudin en el desenvolupament del negoci.

  -Des de la seva visió com a expert del sector, si hagués d’enumerar tres reptes a futur, quins serien?

  El primer, generar un major coneixement i diàleg entre els diferents actors i decisors vinculats als projectes wellness, però un diàleg que aporti perspectiva i estimuli la col·laboració creativa. Un diàleg que ajudi a transformar creativament.

  El segon, aprofundir genuïnament en la sostenibilitat, vinculat a la part social. Per a això també és important el primer punt del diàleg col·laboratiu, transformador i creatiu.

  I, finalment, continuar enriquint, desenvolupant el sector i concepte wellness, així com el seu impacte social i econòmic sota una mirada sistèmica que permeti anar potenciant nous continguts i enfocaments que ens ajudin a generar una societat amb major benestar.

   

  Cristina Benavides
  Col·laboradora de Piscina & Wellness Barcelona